Studia dzienne nie dla wszystkich

W haśle studia dzienne nie dla wszystkich nie chodzi o to, by kogokolwiek dyskryminować wychwalając niezwykły poziom i wiedzę, jaką uzyskuje się wybierając stacjonarne formy kształcenia. Chodzi po prostu o to, że wymagania czasowe studiów dziennych często nie pozwalają na podjęcie sensownej pracy zawodowej – wówczas często rezygnuje się z dalszego kształcenia lub po prostu wybiera się studia zaoczne, które przecież także skutkują uzyskaniem dyplomu. Jeśli z różnych względów nie wybraliśmy się na studia dzienne, nie warto jednak rezygnować z dalszej nauki. Współczesny świat stawia na osoby wykształcone, a także na takie, które mają doświadczenie zawodowe, chcą się uczyć, posiadają udowodnione kompetencje z zakresu np. obsługi komputera czy umiejętności posługiwania się językami obcymi. Zamiast więc spoczywać na laurach i szukać mało wymagającej pracy, która da nam niezbyt duży dochód, warto się dobrze zastanowić nad swoją przyszłością i wybrać drogę, która da nam największe możliwości rozwoju. Gdy nie decydujemy się na podjęcie studiów dziennych to:


business.


Możemy pomyśleć o studiach zaocznych lub wieczorowych. Dadzą nam one możliwość uzyskania dyplomu, a także zdobycie cennych umiejętności. Poszerzą nasz horyzont, umożliwią spotkanie nowych ludzi, zawiązanie wartościowych przyjaźni, zdobycie doświadczenia i głębsze poznanie otaczającego nas świata. Jeśli jednak zamierzamy podjąć takie studia, musimy się liczyć z koniecznością opłat. Wysokość miesięcznych lub semestralnych opłat jest zwykle uzależniona on uczelni oraz kierunku – warto więc wybrać takie kierunki, które dadzą nam rzeczywiste i wartościowe kompetencje.


Gdy nie chcemy już studiować, nie zaniedbujmy nauki. Mimo pracującego tygodnia możemy przecież uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Przykładowo, warto zainwestować w naukę języka – umiejętność porozumiewania się w mało popularnym języku jest obecnie bardzo ceniona na rynku pracy. Obecnie jest bardzo wiele możliwości kształcenia się, a różnorodność kursów umożliwia ich dopasowanie także do harmonogramu osób pracujących na zmiany.
Poza nauką języków, warto uczyć się obsługi różnych programów komputerowych. Z pewnością da nam to przewagę nad konkurentami w trakcie kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. Chodzi tutaj bowiem nie tylko o same kompetencje, ale także sam fakt, że się uczymy. Damy tym samym znak pracodawcy, że się chcemy i potrafimy uczyć.

business


Dobrym pomysłem może być również wybór bezpłatnej szkoły policealnej, która kształci na dużej ilości kierunków w trybie zaocznym. Większość z nich jest bezpłatna, a możemy na nich zdobyć bardzo wartościowe umiejętności, które pozwolą nam się odnaleźć na rynku pracy.


Choć studia dzienne są bardzo specyficzne, dają studentom czas na pogłębioną analizę problemów i są wspaniałą okazją do pogłębiania przyjaźni i rozwoju własnego horyzontu i charakteru, to jednak nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić. Nie znaczy to jednak, że rezygnują oni z dalszej nauki – jest ona przecież jak najbardziej możliwa i wskazana.